Proefschrift Michiel Ritzen, Zuyd Hogeschool

Op 12 oktober 2017 heeft ons BIPV Nederland-lid Michiel Ritzen zijn proefschrift ‘Environmental impact assessment of Building Integrated Photovoltaics’ succesvol verdedigd. Een korte samenvatting van zijn proefschrift: Door de continue toename van fossiele brandstoffen, onder andere in de gebouwde omgeving, ontstaat een steeds grotere impact op het milieu. Binnen de Europese Unie is afgesproken dat…