Op deze website vertellen we u alles over slim en mooi bouwen met zonne-energie.

Logo met wit

Over BIPV

Wat is BIPV?

Nederland is koploper op het gebied van Building Integrated PhotoVoltaics (BIPV), ofwel gebouw-geïntegreerde zonne-energie. Dit houdt in dat duurzame opwekking van energie op een slimme manier gecombineerd wordt met bouwfuncties. Hierdoor draagt het bij aan de wens naar duurzame energieopwekking met behoud van esthetiek. BIPV kan worden toegepast in daken, gevels en glas.

BIPV heeft de toekomst!

Met wet- en regelgeving dwingt de overheid af dat wij steeds duurzamer bouwen. Zo wordt bijvoorbeeld de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van nieuwe woningen in 2020 verlaagd van 0,4 naar nul. Dit kan alleen worden gerealiseerd wanneer het gebouw een deel van de energiebehoefte invult met eigen energieopwekking. Met BIPV is dit zowel technisch als esthetisch realiseerbaar.  

Wat vind je op deze website?

Deze website is een initiatief van het samenwerkingsverband BIPV Nederland. Ondernemers, kennisinstellingen en brancheorganisaties uit de zonne-energiesector bieden u de oplossingen, referenties, informatie en contacten om ook in uw project BIPV toe te passen. Graag voorzien wij u van informatie en brengen wij u in contact met uw dienstverlener of leverancier.

BIPV Oplossingen

BIPV-dak

Gezien de meest loodrechte positionering ten opzichte van de zon is de plaatsing van PV op het dak de meest voor de hand liggende applicatie van PV. Hierin zijn er verschillende variaties te realiseren.

BIPV-gevel

Door PV te integreren in de gevel kan een gebouw energieneutraal worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door PV-elementen te integreren in o.a. balkonvoorzieningen, zonweringen en (blinde) muren.

BIPV-glas

Zowel daken als gevels kunnen ook in transparante vorm worden uitgevoerd. Gezien de zeer onderscheidende en interessante toepassingsvorm benoemen we de BIPV-glas toepassing separaat.

Download hier het Producten handboek BIPV Nederland

Bekijk hieronder de video!

Onze partners

BIPV is een nog relatief onbekend marktsegment. Er zijn echter diverse bedrijven die inmiddels mooie BIPV-producten aanbieden. Markt- en productbekendheid zijn nodig om de opschaling naar grote volumes mogelijk te maken. Om deze reden hebben een aantal ondernemers, kennisinstellingen en brancheorganisaties die reeds actief zijn op het gebied van BIPV de krachten gebundeld. Dit samenwerkingsverband heet BIPV Nederland en staat voor slim en mooi bouwen met zonne-energie.

Bent u geïnteresseerd in BIPV Nederland of wilt u zich graag bij ons aansluiten? Neem dan contact met ons op.