BIPV Nederland

Welkom bij BIPV Nederland!

Op deze website vertellen wij u alles over slim en mooi bouwen met zonne-energie.

BIPV - Building Integrated PhotoVoltaics

Wat is BIPV?
Nederland is koploper op het gebied van Building Integrated PhotoVoltaics (BIPV), ofwel gebouw-geïntegreerde zonne-energie. Dit houdt in dat duurzame opwekking van energie op een slimme manier gecombineerd wordt met bouwfuncties. Hierdoor draagt het bij aan de wens naar duurzame energieopwekking met behoud van esthetiek. BIPV kan worden toegepast in daken, gevels en glas.

BIPV heeft de toekomst!
Met wet- en regelgeving dwingt de overheid af dat wij steeds duurzamer bouwen. Zo wordt bijvoorbeeld de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van nieuwe woningen in 2020 verlaagd van 0,4 naar nul. Dit kan alleen worden gerealiseerd wanneer het gebouw een deel van de energiebehoefte invult met eigen energieopwekking. Met BIPV is dit zowel technisch als esthetisch realiseerbaar.

Wat vind je op deze website?
Deze website is een initiatief van het samenwerkingsverband BIPV Nederland. Ondernemers, kennisinstellingen en brancheorganisaties uit de zonne-energiesector bieden u de oplossingen, referenties, informatie en contacten om ook in uw project BIPV toe te passen. Graag voorzien wij u van informatie en brengen wij u in contact met uw dienstverlener of leverancier.

BIPV Oplossingen

BIPV daken

Gezien de meest loodrechte positionering ten opzichte van de zon is de plaatsing van PV op het dak de meest voor de hand liggende applicatie van PV. Hierin zijn er verschillende variaties te realiseren.

BIPV gevels

Door PV te integreren in de gevel kan een gebouw energieneutraal worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door PV-elementen te integreren in o.a. balkonvoorzieningen, zonweringen en (blinde) muren.

BIPV glas

Zowel daken als gevels kunnen ook in transparante vorm worden uitgevoerd. Gezien de zeer onderscheidende en interessante toepassingsvorm benoemen we de BIPV-glas toepassing separaat.

Overige producten

BIPV is een bewezen technologie, die innovatieve mogelijkheden voor de bouw biedt. Steeds vaker zijn er ook baanbrekende ontwikkelingen en nieuwe producten die nieuwe toepassingen mogelijk maken.

Bestuur BIPV Nederland

ir. Ruud Derks

Voorzitter

Ruud Derks (1962) heeft als werktuigbouwkundige vooral een corporate achtergrond (Philips, DSM). Door zijn 7 jaar wonen en werken in China, heeft hij zich volledig gestort op duurzaamheid. Hij begeleidt en investeert in jonge, duurzame start-ups en bekleedt ook een aantal toezichthoudende taken. Solar is wel zijn passie!

Prof. dr. Wilfried van Sark

Secretaris

Wilfried van Sark (1958) is hoogleraar Integratie van zonne-energie aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht. Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van fotovoltaïsche zonne-energie.

Arthur de Vries

Penningmeester

Arthur de Vries is sinds 2003 actief in de solar wereld, eerst op het gebied van zonthermische systemen en later PV en BIPV. Bestuurslid geweest voor de PV sector bij Holland Solar en op Europees niveau bij de brancheorganisatie ESTIF. Verschillende projecten gedaan ter bevordering van innovaties met BIPV producten en bedrijven.

Samen sterk

BIPV is een nog relatief onbekend marktsegment. Er zijn echter diverse bedrijven die inmiddels mooie BIPV-producten aanbieden. Markt- en productbekendheid zijn nodig om de opschaling naar grote volumes mogelijk te maken. Om deze reden hebben een aantal ondernemers, kennisinstellingen en brancheorganisaties die reeds actief zijn op het gebied van BIPV de krachten gebundeld.

Word lid van BIPV Nederland

Geniet van de ledenvoordelen van dé belangenorganisatie van BIPV in Nederland

Netwerk events

Elk jaar organiseren wij events zodat de verschillende BIPV stakeholders met elkaar in contact kunnen komen. Dit kunnen workshops met de bouwketen zijn, een lunch pitch voor architecten, noem het maar op.

Martkonderzoek en lobby

BIPV Nederland voert marktonderzoek uit en deelt deze resultaten met haar leden. In samenwerking met Holland Solar lobbyen wij voor de belangen van alle stakeholders in de BIPV branche in Nederland.

Gezamenlijke marketing

Maak gebruik van de vele gezamenlijke marketing voordelen van BIPV Nederland zoals gereduceerde kosten voor bepaalde beursevenementen, het verspreiden van uw nieuwsberichten, en het promoten van uw producten in onze producthandboek.

Wat onze leden zeggen

BIPV Nederland maakt zich sterk voor haar leden

"Dankzij BIPV Nederland hebben wij meer inzicht gekregen in marktontwikkelingen en in de behoeftes van onze klanten. Wij hebben veel van de andere leden kunnen leren en daardoor is ons bedrijf ook flink kunnen groeien."
"BIPV is een verrijking van de duurzame energiesector. Het is een opkomende markt waar veel terrein te winnen is. Door gezamenlijk op te trekken lukt het sneller om BIPV-oplossingen bij grote groepen onder de aandacht te brengen. Daarnaast is de onderlinge kennisdeling enorm waardevol voor de doorontwikkeling van BIPV."
"Samen optrekken in een duurzame maar zeker ook mooi nieuwe wereld. Dat is wat we met de partners van BIPV Nederland doen. Bouwen aan waanzinnige projecten met een fenomenaal eindresultaat!"

Heeft u een vraag?

Wij staan u graag te woord.