Persbericht BIPV Nederland als reactie op het verschijnen van het TNO/RVO rapport betreffende “recente branden van PV systemen in Nederland”

Persbericht – 11 april 2019

Wij hebben in de media vernomen dat de resultaten van een TNO inventarisatie over “brand gevallen bij PV-systemen” recent is verschenen. Aangezien wij op dit moment (nog) niet over het complete rapport beschikken, kunnen wij nu niet in detail reageren. Wel kunnen wij als BIPV Nederland, namens onze partners, mededelen dat:

  • BIPV NL met spijt heeft moeten constateren dat er recent een (relatief klein) aantal branden in Nederland is geweest, gelukkig zonder persoonlijke ongevallen;
  • bij deze branden geen enkele partner van BIPV NL, of een van hun producten, was betrokken;
  • BIPV NL, samen met partijen zoals Holland Solar en Techniek NL, er alles aan zal doen wat in haar vermogen ligt om toekomstige branden te voorkomen;
  • BIPV NL een gedetailleerdere reactie zal geven zodra zij het rapport heeft ontvangen, bestudeerd en besproken met haar partners.

Bestuur BIPV Nederland
info@bipvnederland.nl