Partner - Q-Roof

Q-Roof is een producent en leverancier van duurzame warmtecollectoren die onzichtbaar worden gemonteerd in de spouw achter dakpannen, leien, gevelpanelen en PV-panelen. Gedurende meerdere jaren heeft Q-Roof onderzoek verricht naar de opbrengst en toepassing van een dergelijk systeem waarbij verschillende projecten zijn gerealiseerd in o.a. Heerlen (Wijk van Morgen, Chatim), Melick (Stroomversnelling) en Geleen (Restaurant De Biesenhof). Q-Roof kan uitstekend worden gecombineerd met andere BIPV oplossingen om zo samen te komen tot de verduurzaming van panden en monumenten.

Over de Partner

Type partner Bedrijf
BIPV oplossing Zonnedak
Website https://www.q-roof.nl
Contactpersoon
E-mail info@q-roof.nl
Telefoon +31 6 25 11 19 39
Adres Valkenburgerweg 223, Heerlen, Nederland
Postadres Valkenburgerweg 223, Heerlen, Nederland

Q-Roof - Zonnecollector

Het Q-Roof systeem bestaat uit een onzichtbaar onder de dakpannen gemonteerd collectorsysteem dat op een slimme manier warmte opvangt welke dagelijks door de zon gratis wordt aangeboden. Enerzijds bestaat deze opgevangen warmte uit stralingswarmte die door de dakpannen heen komt. aan de andere kant vangen de collectoren warmte op die middels conventie in de spouw wordt getransporteerd. Een Q-roof collectorsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:
  • aluminium lamellen, opgebouwd uit een extrusieprofiel dat aan één zijde op de panlat wordt geschroefd en aan de andere zijde is voorzien van verende ‘vingers’ die, na het plaatsen van de dakpan, de achterzijde van de dakpan volgen en daarmee zorgen voor een goed thermisch contact.
  • een doorlopende zuustofdichte kunststof leiding die in de sparing van het aluminium profiel kan worden gedrukt
Verder zijn de volgende installatietechnische onderdelen vereist:
  • glycolhoudend water dat door de leiding stroomt
  • een elektrische circulatiepomp een expansievat
  • een thermotechnische regeling die de pomp aan zet bij een vooraf bepaalde ∆T
De collector wordt gemonteerd in een gesloten ‘loop’ waarbij de warmte die vanuit de dakpannen en de spouw via de aluminium vingers wordt overgedragen op de vloeistof in de buis. Het systeem wordt gekoppeld aan secundair W-systeem, warmtewisselaar of warmtepomp. De uitvoering hiervan is situatie-afhankelijk en zal worden afgestemd op de afzonderlijk aanwezige omstandigheden.

De jaarlijkse warmwater-vraag van een gemiddeld huishouden kan voor zo’n 60% uit het collectorsysteemen worden gehaald. Doordat het Q-roof systeem onzichtbaar onder pannendaken wordt geplaatst is het uitermate geschikt voor kritische consumenten, gebieden met een beschermd stadszicht en voor monumentale panden. Hierdoor kunnen mensen die een hoge waarde hechten aan esthetica toch gebruik maken van duurzame zonnewarmte.

Productspecificaties

Vermogen 3 GJ per 6 m2 Q-roof per jaar
Prijs €150 per m2
Materiaal Aluminium

Q-Roof afbeeldingen