Over de Partner

Type Partner: Branchevereniging
BIPV Oplossing: Zonnedak, Zonnegevel, Zonneglas
Website: http://www.zonnestroomnl.nl
Contactpersoon: Peer de Rijk
Email: info@zonnestroomnl.nl
Telefoon: -
Adres: Arthur van Schendelstraat 550, Utrecht, Netherlands
Postadres: Arthur van Schendelstraat 550, Utrecht, Netherlands

Stichting Monitoring Zonnestroom voert onafhankelijk onderzoek uit naar de ontwikkeling van de toepassing van zonnestroom in Nederland. Resultaten worden op neutrale betrouwbare wijze beschikbaar gesteld aan huidige en toekomstige gebruikers van zonnestroomsystemen. De stichting is een initiatief van Rijksdienst voor ondernemend Nederland, de brancheorganisatie Holland Solar en de Organisatie voor Duurzame Energie gebruikers.  Stichting Monitoring Zonnestroom en haar initiatiefnemers hechten veel belang aan een sterke groei van de toepassing zonnestroom, met nadruk op een esthetische en bouwkundige slimme inpassing in de Nederlandse bouw. Uit eerdere onderzoeken van de stichting is gebleken dat dit bereikt kan worden door een nauwe samenwerking tussen de zonnestroomsector en de bouwsector, waarbij knelpunten en oplossingen zijn geidentificeerd. Als penvoerder van het project Werkelijk Bouwen aan BIPV wenst de stichting een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de oplossingen en het blijven monitoren van de groei van deze veelbelovende toepassing van zonnestroom in Nederland.