Het nieuwe Europese Bauhaus

Als onderdeel van de Renovation Wave strategy heeft de President van de Europese Commissie het ‘nieuwe Europese Bauhaus’ initiatief gelanceerd. Het doel van het initiatief is het toevoegen van een (essentiële) culturele dimensie aan de bestaande economische, sociale en milieumaatregelen van de Renovation Wave strategy. Het Europese Bauhaus initiatief kan een game-changer worden in de transitie naar een duurzamere economie en samenleving.

Holistisch aanpak door focus op culturele dimensie

De architectonische (ontwerp)kwaliteiten zijn opgenomen als sleutelbeginselen in het project. Ook worden alle belanghebbende betrokken bij het project, wat de Green Deal dichter bij de burger brengt. Het initiatief opent de deur naar een meer holistische benadering van de bebouwde omgeving. Er zal worden gestreefd naar het versterken van economische, sociale, ecologische en culturele waarden. Deze laatstgenoemde dimensie gaat verder dan alleen esthetiek. Het zal de belangrijkste motor worden van de processen en daarnaast een bron vormen voor inspiratie en innovatie voor de andere pijlers van duurzaamheid.

Ondersteuning van representatieve Europese organisaties

Een aantal representatieve Europese organisaties van architecten, ruimtelijke planners, landschapsarchitecten, interieurarchitecten, ingenieurs, ontwerpers, kunstenaars, opvoeders en onderzoekers van de gebouwde omgeving, verwelkomen de ambitie van de Europese Commissie. Zij ondersteunen het nieuwe initiatief reeds door:

  • Op te treden als een informatieplatform dat via de aangesloten organisaties een groot publiek kan bereiken;
  • Te assisteren bij de implementatie van de belangrijkste principes van de strategie in het onderwijs, evenals de onderzoeksagenda’s van scholen en instituten;
  • Het identificeren en verzamelen van voorbeelden van de best practices en innovatieve projecten;
  • Contact mogelijk te maken met gerenommeerde professionals en experts, die meer zichtbaarheid aan het initiatief kunnen geven;
  • Het aanbieden van een kennis- en expertisehub om de Europese Commissie te helpen bij het verder vormgeven van het initiatief en ervoor zorgen dat het proces de gewenste resultaten oplevert;
  • Initiatieven faciliteren om professionals in de beoogde sectoren bij te scholen;
  • Het verkrijgen van input van overheidsinstanties en besluitvormers, met wie we regelmatig contact is over de dagelijkse beroepspraktijk op alle bestuursniveaus;
  • Op te treden als partner voor het mede organiseren van overleg, co-creatie-initiatieven en bewustwording events gericht op professionals, studenten en burgers

De volgende organisaties hebben dit onderschreven:

The Architects’ Council of Europe (ACE); The European Council of Interior Architects (ECIA); The European Council of Spatial Planners (ECTP); The European Association for Architectural Education (EAAE); ELIA; IFLA Europe; The German Academy for Urban and Regional Spatial Planning (DASL); The Swiss Society of Engineers and Architects (SIA)

Lees meer over het initiatief in de bijgesloten documenten.